डागर किचन – एक ‘रसा’स्वाद!<br>Volume 2 | Issue 7 [November 2022]

डागर किचन – एक ‘रसा’स्वाद!
Volume 2 | Issue 7 [November 2022]

प्रत्येक घराला एक कहाणी असते आणि त्या कहाणीत असते एक स्वयंपाकघर. त्या स्वयंपाकघरातून जर कोणते शब्द ऐकू येत असतील तर ते म्हणजे “क्या बात है!” अन्नाचे आणि संगीताचे काय नाते असेल? पंडित आणि उस्तादांच्या बोलण्यात येत असे की ‘ज्याला खावं कसं माहित नाही त्याला वाजवाव कसं तेही कळणार नाही.’ त्यांच्या म्हणण्याचे तात्पर्य असे की ... — उस्ताद बहाउद्दीन डागर
Bhanukul’s Kitchen Raga-Marathi<br>Volume 1 | Issue 8 [December 2021]

Bhanukul’s Kitchen Raga-Marathi
Volume 1 | Issue 8 [December 2021]

हिंदीत एक प्रसिद्ध म्हण आहे ‘ सुबह काशी, शामे अवध और शबे मालवा’ म्हणजे सकाळ असावी तर काशीसारखी, संध्याकाळ अवधेसारखी तर रात्र माळवासारखी. माळवा, म्हणजे मध्य भारतातल्या विंध्य पर्वतरांगांमधलं पठार. इतर भागांच्या तुलनेत माळवातलं हवामान सुखद गारवा देणारं आणि रमणीय आहे. इथली जमीन तर सुपीक आहेच, शिवाय बघावं तिथे पाणीच पाणी आहे! अशा ‘माळवा’तला माझा जन्म आहे. — कलापिनी कोमकली
पदेराची बेकरी, बेकरीचे पाव<br>Volume 1 | Issue 5 [September 2021]

पदेराची बेकरी, बेकरीचे पाव
Volume 1 | Issue 5 [September 2021]

लाल, पिवळा, नीळा, पिंगट, काळा अशा विविध रंगांच्या छ्टा मिरवणाऱ्या मावळतीकडे विस्फारलेल्या नेत्रांनी पहाताना संध्याकाळ केव्हा सरली कळलंच नाही. सुर्यास्त पहायला आसुसलेल्या आमच्या… — दामोदर मावजो
मला जगणं आठवतं, पाककृती नाही. <br> Volume 1 | Issue 2 [June 2021]

मला जगणं आठवतं, पाककृती नाही.
Volume 1 | Issue 2 [June 2021]

आता जेव्हा मी वयाची सत्तरी गाठली आहे, तेव्हा माझ्या मनात अन्नाबद्दलचा आदर अतिशय वाढला आहे. अन्न कधी खायचं, कसं खायचं, किती खायचं आणि काय खायचं याचं भान मला आहे. इतकंच नाही तर एखादं अन्न खाल्ल्यावर ते किती काळ अजीर्ण राहू शकतं आणि माझ्या पोटावर त्याचा बरा वाईट परिणाम... — Leela Samson
oneating-border
Scroll to Top
  • The views expressed through this site are those of the individual authors writing in their individual capacities only and not those of the owners and/or editors of this website. All liability with respect to actions taken or not taken based on the contents of this site are hereby expressly disclaimed. The content on this posting is provided “as is”; no representations are made that the content is error-free.

    The visitor/reader/contributor of this website acknowledges and agrees that when he/she reads or posts content on this website or views content provided by others, they are doing so at their own discretion and risk, including any reliance on the accuracy or completeness of that content. The visitor/contributor further acknowledges and agrees that the views expressed by them in their content do not necessarily reflect the views of oneating.in, and we do not support or endorse any user content. The visitor/contributor acknowledges that oneating.in has no obligation to pre-screen, monitor, review, or edit any content posted by the visitor/contributor and other users of this Site.

    No content/artwork/image used in this site may be reproduced in any form without obtaining explicit prior permission from the owners of oneating.in.